ADHD-MEDICATIE                ANTIDEPRESSIVA               ANTIPSYCHOTICA               WAT U KUNT DOEN              AANVERWANTE LINKS  

 

Het filmpje hiernaast is helaas (nog) niet ondertiteld maar de acteur  verteld hier,  wat artsen hun patiënten zouden moeten vertellen. 

Psychiatrische middelen blijken naast negatieve lichamelijke effecten ook zeer negatieve psychiatrische effecten te veroorzaken zoals; psychotisch gedrag, agressie, zelfmoordgedachten en gewelddadig gedrag. 

Een groot deel van de schietpartijen op scholen zijn inmiddels herleid naar het gebruik van deze middelen 

        
        
 

OPROEP AAN OUDERS VAN STRATTERA GEBRUIKENDE KINDEREN

Het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens (NCRM) wil graag in contact komen met ouders van kinderen die levensbedreigende bijwerkingen hebben ervaren van Strattera. Het gaat vnl. om: zelfmoord, hartfalen en leverbeschadigingen. Samen kunnen we meer druk uitoefenen om alle beschikbare informatie boven tafel te krijgen. 

Het NCRM is al twee jaar bezig om van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) een evaluatierapport over de bijwerkingen van Strattera te krijgen dat al sinds eind 2005 wereldwijd geheim gehouden wordt. Wij vinden dat ouders recht hebben op alle informatie die er beschikbaar is over de medicatie die ze aan hun kinderen geven. Inmiddels zijn in Zweden 67 pagina's van dit 412 pagina's tellende rapport vrijgegeven. 

KLIK HIER VOOR DE 67 BESCHIKBARE PAGINA'S 

 

WAARSCHUWING

Naast psychiatrische effecten, kunnen psychiatrische middelen ook een groot aantal lichamelijke bijwerkingen veroorzaken.

Lees altijd de bijsluiters van psychiatrische medicatie. Zij worden vaak aangepast zonder er enige publieke ruchtbaarheid aan te geven. Het lezen van de bijsluiters kan uw kind redden.

WAARSCHUWINGEN EN ONDERZOEK             KLIK voor printversie met voetnoten

WIST U DIT?

Ook in Nederland valt de werkbare stof van o.a. Ritalin (Methylfenidaat) onder de Opiumwet.

Het is niet zonder reden dat dit stimulerende middel op recept, op straat verhandeld wordt en namen heeft als; Kiddie Cocaine, Vitamin R, R-ball en Poor man's cocaine.

FEIT

 

BELGISCHE APOTHEKER OVER DE WERKING EN GEVAREN VAN ADHD MEDICATIE 

Fernand Haesbrouck , is sinds 1970 apotheker in verschillende psychiatrische ziekenhuizen en hij beschrijft in zijn onthullende boek: " ADHD medicate medische megablunder", (ISBN 978-9-0902-1709-3) op duidelijke wijze de werkingsmechanisme van de gebruikte ADHD medicatie.

De actieve  stof in Ritalin en Concerta, is een cocaïne-achtige stof die de gebruiker ervan psychotisch maakt. Het voortdurend en dwangmatig psychotisch maken van kinderen met deze middelen, heeft in veel gevallen tot gevolg dat deze kinderen vervolgens met antipsychotica behandeld moeten worden of dat ze zelfs opgenomen moeten worden in de psychiatrie.

De internationale lectuur vermeldt dat het werkingsmechanisme van de medicatie onbekend is net als de werking van de aan Prozac verwante stof Strattera bij ADHD niet bekend zou zijn. "Onzin" volgens Haesbrouck; "we weten al veertig jaar dat het een psychose opwekkend middel is".

In zijn boek legt de Belgische apotheker u haarfijn uit, waarom het werkingsmechanisme van deze middelen, voor de patiëntjes, ouders en schoolbesturen onbekend wordt gehouden.

BOUWMA ONTHULT DE PRAKTIJKEN VAN DE FARMACEUTISCHE INDUSTRIE       
Een ander onthullend boek dat ruimschoots uw aandacht verdient, is "Slikken" van Joop Bouma, journalist bij trouw, ISBN 90-204-0365-6 

In dit boek legt Bouma de soms grensoverschrijdende methodes uit, waarmee de farmaceutische industrie tracht het voorschrijfgedrag van artsen te beïnvloeden. Ondanks het ingrijpen van de overheid. houdt deze industrie zich nog steeds bezig met het op de markt brengen van overbodige middelen en het bedenken van "ziekten" om nieuwe pillen aan de man te brengen.

Patiëntengroepen worden gebruikt en financieel ondersteunt, voor de lobby van vaak overbodige pillen en wetenschappers worden betaald om de publieke en politieke opinie te beïnvloeden. Dit boek geeft u de cijfers en de feiten

Slikken is een onthutsend en belangwekkend boek over de macht van de farmaceutische industrie, waar iedereen mee te maken heeft. Hoewel dit boek meerdere onderwerpen bestrijkt, vind u hierin veel terug over ADHD medicatie, antidepressiva en antipsychotica.

Het  is in het belang van uw kind dat u zo veel mogelijk geïnformeerd bent. 

 

KLIK

HANGT U EEN DREIGENDE DIAGNOSE VAN UW KIND BOVEN HET HOOFD
Deze site is een site in aanbouw waar u nu al terecht kunt als uw kind een diagnose dreigt te krijgen. Op deze site vind u handige tips en een stappenplan die u samen met uw kind kunt volgen als alternatief voor de geijkte behandelingen.

Deze site staat nog niet op het internet maar is alvast door ons voor u beschikbaar gemaakt. 

U komt op deze site door op de klik links te klikken. 

 
 

FEIT

Ondanks de aanspraken die worden gemaakt op onweerlegbare wetenschappelijke feiten, bestaan er absoluut geen objectieve wetenschappelijke bewijzen waarmee aangetoond kan worden dat ADHD als ziekte bestaat, er is alleen een lijst met "symptomen". 

 

KLIK hier voor De arme "expert".

Helaas is het filmpje niet Nederlands ondertiteld maar we wilden u dit unieke beeldmateriaal niet onthouden en de beelden spreken voor zich.

1998 nam een groep psychiaters en artsen deel aan een conferentie van de US National Institutes of Health, in een poging om 'één van de diagnoses uit de DSM (Diagnostisch Handboek), ADHD, uit te leggen aan het publiek. Dit mislukte schromelijk.

Het werd een triest schouwspel. Ze bleken niet in staat te zijn om de symptomen van ADHD te definiëren. 

De arme "expert", Dr. Mark Vonnegut, kon letterlijk minutenlang niet uit zijn woorden komen toen hem gevraagd werd de symptomen te omschrijven. (klok is toegevoegd om de tijdsduur aan te geven). Hij besloot zijn gestamel met de conclusie dat "een deel van het probleem gelegen lag in het feit dat de beroepsgroep (de psychiatrie) de  diagnosestelling zo vaak veranderde". 

De conclusie van de voorzitter van deze conferentie: “We hebben geen onafhankelijke legitieme testen voor ADHD; er zijn geen gegevens die erop wijzen dat ADHD wordt veroorzaakt door een hersenaandoening..." "...tot slot, na jarenlang klinisch onderzoek en ervaring met ADHD, blijft onze kennis over de oorzaak van ADHD speculatief”. 

 

 

"Deze drugs maken kinderen hanteerbaarder, niet noodzakelijk beter. ADHD is een fenomeen, geen ziekte. 

Het maakt niet uit of de drugs "werken", omdat de diagnose bedriegerij is. 

Kinderen worden gedwongen om drugs te slikken die sterker zijn dan cocaïne, voor een ziekte die nog aangetoond moet worden". 

Beverly Eakman, Schrijfster en voorzitter van het Amerikaanse National Education Consortium, 2001

 
KLIK VOOR DE BROCHURE FREEDOM MAGAZINE, AMERIKAANS TELEVISIE PROGRAMMA
Hieronder treft u een Amerikaans televisie programma aan dat helaas niet ondertiteld is, maar een enorme hoeveelheid gegevens en uitspraken over ADHD bevat- gedaan door deskundigen op dat gebied, dat ik het u onmogelijk kon onthouden. Er komen artsen, onderzoekers en psychiaters aan het woord die wijzen op de onwetenschappelijke wijze waarop diagnoses gesteld worden en de gevaren van de ADHD medicatie

Als de Engelse taal een probleem voor u is, vindt u links als u op het plaatje klikt de Nederlandse brochure met dezelfde titel. 

 
  ONDANKS WAARSCHUWINGEN, TOCH EEN EXPLOSIEVE GROEI IN NEDERLAND

22 juli 2007, Pharmaceutisch Weekblad   Jaargang 142, Nr 29-30

Spectaculaire toename ADHD middelen

Mede onder impuls van de komst van nieuwe varianten (Concerta® en Strattera®), steeg het gebruik in 2006 met maar liefst 30%. Deze trend blijkt zich in de eerste helft van 2007 onverminderd door te zetten.

Verdubbeling in 3 jaar 

Ging er in 2004 300.000 keer een dergelijk middel over de apotheekbalie, als de huidig trend zich blijft voortzetten zal de teller aan het einde van dit jaar op ongeveer 615.000 verstrekkingen uitkomen. 

…Een kwart van de gebruikers is 10 jaar of jonger; 44% bevindt zich in de leeftijdscategorie van 11 tot 20 jaar. Hierbij gaat het in veruit de meeste gevallen om jongens (84%).  

 

Ontwikkeling voorschriften van middelen bij ADHD * Gebaseerd op de gegevens over het eerste kwartaal 2007. De laatste drie jaar zijn de verstrekkingen van middelen bij ADHD verdubbeld. Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

 

KLIK VOOR ART. IN DE PSY 
NIEUWSFLITSEN UIT DE MEDIA EN DE VAKBLADEN 

 

WAARSCHUWING

Stop nooit met het gebruiken van psychiatrische  drugs zonder het advies en de begeleiding van een goede, niet psychiatrische arts.

Het in één keer stoppen met psychiatrische middelen kan levensbedreigend zijn.

 

buy a link
buy a link