VERZAMELDE MEDIA BERICHTEN 

 

Volkskrant

Van onze verslaggevers Michael Persson, Merijn Rengers gepubliceerd op 12 april 2008 02:47, bijgewerkt op 02:47

Als een publieke service aangeboden door het Nederlands Comité voor de Rechten van de mens (NCRM)

 

KWART HOOGLERAREN WORDT GESPONSORD

Bijna een kwart van de 5.481 leerstoelen aan Nederlandse universiteiten wordt direct of indirect gefinancierd door externe partijen

     
 

Uitschieter is de Universiteit Wageningen, waar 36 procent van de hoogleraren door buitenstaanders wordt betaald. Ook de universiteiten van Twente (35 procent) en Rotterdam (32 procent) hebben bovengemiddeld veel extern betaalde hoogleraren.

Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant naar de financiering van de hoogleraarsposten. Het is nauwelijks te achterhalen welke professoren gesponsord worden. Behalve in benoemingsberichten weigeren de meeste universiteiten te publiceren welke bedrijven en stichtingen de werkzaamheden van hun hoogleraren financieren.

De vermenging van wetenschap en commercie brengt het gevaar met zich mee dat bedrijfsberichten als academische kennis in het publieke domein terecht komen. Zo hield een door melkproducent Campina gefinancierde bijzonder hoogleraar vorig jaar een oratie over hoe gezond melk was.

De opmars van extern gefinancierde hoogleraren en het gebrek aan openheid over wie hen betaalt, schaadt het aanzien van de wetenschap. Dat zegt VU-hoogleraar Martijn Katan, lid van de commissie van de Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), die strenge regels bepleit om belangenverstrengeling tegen te gaan.

 

Overheden en bedrijven financieren hun eigen hoogleraar via een bijzondere leerstoel of door een medewerker in deeltijd bij een universiteit te detacheren.

In de meeste gevallen worden de externe hoogleraren formeel ingehuurd door een aan de universiteit gelieerde stichting, die geld aantrekt van bedrijven, alumni en andere donateurs.  

Van de leerstoelen die direct betaald worden door externe partijen, wordt ruim een kwart gefinancierd door het bedrijfsleven. Ook zorginstellingen en de overheid betalen tientallen professoraten. DSM en de Rabobank zijn de grootste sponsors: zij financieren elk 15 bijzondere of parttime hoogleraren.

PLASTERKERK EIST OPENHEID OVER BETALINGEN HOOGLERAREN  

ANP gepubliceerd op 12 april 2008 15:32, bijgewerkt op 12 april 2008 15:33  

Nederlandse universiteiten moeten openheid gaan geven over de nevenfuncties en  eventuele externe financiering van hun hoogleraren. 

 

 

 

De universiteiten moeten daar zelf voor zorgen door een openbaar register in te stellen. Dat zegt minister Ronald Plasterk (Onderwijs). Hij reageerde daarmee zaterdag op een bericht in de Volkskrant.

Uit een onderzoek van deze krant blijkt dat bijna een kwart van de 5481 leerstoelen aan de Nederlandse universiteiten direct of indirect wordt gefinancierd door derden, onder meer bedrijven.

Plasterk vindt het onwenselijk dat het publiek niet op de hoogte is van een mogelijke belangenverstrengeling. De minister gaat de universiteiten met klem vragen om een register en zal desnoods zelf maatregelen nemen.

In 2004 spraken de universiteiten een gedragscode af over bijbanen en de financiering maar zij mochten zelf weten of dat openbaar was of niet. Uit het onderzoek van de Volkskrant blijkt dat de instellingen zeer gesloten zijn hierover.