VERZAMELDE MEDIA BERICHTEN 

 

Voor pagina landelijke Metro, 27-06-06 

Machteld Veen

 

Als een publieke service aangeboden door het Nederlands Comité voor de Rechten van de mens (NCRM)

 

GEWELD DOOR PILLEN

Daders van geweldsmisdrijven zouden door antidepressiva tot hun gruwlijke daden komen

     
 

HET PERSBERICHT

20 juni 2006 

De rol van psychiatrische drugs bij zinloos geweld en familiedrama´s.

Psychiatrische drugs kunnen extreem gewelddadig gedrag veroorzaken en leiden tot moord en zelfmoord. Dit is reeds lange tijd bekend maar wordt nog eens onderbouwd door de lange lijst met geweldsmisdrijven die gepubliceerd staat op de website van deSSRI Support Group uit Engeland. Het betreft een eindeloos lijkende lijst met afschuwelijke geweldsmisdrijven: moorden, zelfmoorden, schietpartijen op scholen en familiedrama's. Alle daders gebruikten psychiatrische medicatie, waren ervan aan het afkicken of waren onder psychiatrische behandeling op het moment van het misdrijf.

Nederland is sinds 1998 opgeschrikt door niet minder dan 35 familiedrama's. Het betreft meestal ouders die hun kinderen, hun partner en daarna zichzelf ombrengen (of een poging daartoe doen). De nabestaanden en de mensen in de omgeving blijven verbijsterd achter. In sommige gevallen waren de gezinnen bekend bij de hulpverlenende instanties en in sommige gevallen niet. Soms wordt er gemeld in de media dat de dader overspannen was of onder behandeling van een psychiater. De factor die echter buiten beschouwing blijft is het mogelijke gebruik van agressieopwekkende psychiatrische middelen.

Antidepressiva, antipsychotica, middelen tegen ADHD en kalmerende middelen kunnen allemaal extreem gewelddadig gedrag veroorzaken tijdens het gebruik ervan of tijdens de afkick ervan. Er zijn het afgelopen jaar zeer serieuze waarschuwingen afgegeven door instanties die medicijnen controleren (Nederlands College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, EMEA, Food and Drugs Administration) vanwege het risico op zelfmoord en agressie bij alle soorten antidepresssiva en middelen tegen ADHD. Van antipsychotica en kalmerende middelen zijn deze bijwerkingen al langer bekend. De waarschuwingen op antidepressiva hebben vorig jaar veel aandacht gekregen in de media, maar de waarschuwing op Ritalin en Concerta is aan het publiek voorbijgegaan. De bijsluiter is in november 2005 in stilte aangepast.

De link naar de lijst met geweldsmisdrijven gepleegd onder invloed van psychiatrische middelen of tijdens de afkick ervan (of tijdens behandeling door een psychiater) maakt het verband tussen psychiatrische middelen en agressie op schokkende wijze duidelijk.

Hoogachtend,

Drs. Hanneke Teunisse

 

 

 

HET ARTIKEL IN DE METRO

Het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens vraagt minister Donner vandaag in een brief (zie links naast) om een onderzoek naar de relatie tussen psychiatrische medicijnen en geweldsuitbarstingen zoals gezinsdrama´s. Volgens het comité blijkeen daders van vele binnen- en buitenlsndse zaken van geweldsuitbarstingen (zoals hetdrama op Columbine Highschool en het gezinsdrama in Hilversum) antidepressiva te slikken.

"De overeenkomsten tussen de zaken zijn schokkend", zegt Hanneke Teunisse van het comité. Volgens haar wil de overheid zaken als deze liever niet onder ogen zien. "Ik weet bijna zeker dat als minister Doner dit gaat onderzoeken, hij zaken tegen zal komen waarbij medicijn gebruik een rol heeft gespeeld."

Overspannen

Eén van de zaken is volgens Teunisse, het gezinsdrama in Hilversum, waarbij een hoofdagent van de KLPD zijn familie en zichzelf doodde. "Dan lees je in de krant dat hij overspannen thuis zat en onder behandeling  was, en dan weet ik het alweer, die zit aan de pillen." De psychiatrische medicijnen waarvan een verband vermoed wordt met familiedrama's zijn alle antidepressiva (onder meer merken als  Prozac, Haldol en Zoloft) en ADHD- medicijnen zoals Ritalin.

Antidepressiva

Op alle antidepressiva zit een waarschuwing voor een verhoogd risico op aggresie en zelfmoord.

Algemeen

H Wychel van het Trimbos Instituut reageert terughoudend op het onderzoek. "Er moet eerst een algemeen onderzoek worden gedaan, als blijkt dat bij 23 van de 25 zaken antidepressiva een rol speelden kan dat verder onderzocht worden." Volgens een politiewoordvoerder wordt er tot op heden geen speciaal onderzoek gedaan naar zaken waarin medicijnen een rol speelden of verbanden daartussen.

 

 

DE BRIEF AAN MINISTER DONNER

Ministerie van Justitie T.a.v.. Minister Donner Postbus 20301 2500 EH  Den Haag

Betreft: Link tussen psychiatrische medicatie en geweldsuitbarstingen 

cc: Tweede Kamer Commissie voor Justititie       Amsterdam, 26 juni 2006

Geachte minister Donner,

Wereldwijd worden we steeds vaker geconfronteerd met familiedrama's en uitbarstingen van extreem en zinloos geweld. Nederland is sinds 1998 opgeschrikt door maar liefst 35 familiedrama's waarbij één of meerdere gezinsleden de dood vonden. Het aantal slachtoffers van zinloos geweld is nog vele malen hoger.

Er zijn verschillende oorzaken denkbaar voor deze geweldsuitbarstingen maar doorgaans blijft het een raadsel wat precies de stoppen heeft doen doorslaan bij de dader. Door onze internationale contacten krijgen wij steeds vaker berichten over één factor die veel van dit soort zaken gemeen hebben: Het gebruik of de afkick van psychiatrische medicatie.

Zoals u wellicht weet zijn er wereldwijd en in Nederland het laatste jaar veel waarschuwingen afgegeven aangaande antidepressiva en middelen tegen ADHD (Ritalin, Concerta) vanwege het risico op agressie en zelfmoord. Van antipsychotica en kalmerende middelen is al langer bekend dat ze agressie kunnen veroorzaken.

Bijgevoegd vindt u ons rapport “63 Internationale waarschuwingen tegen psychiatrische medicatie” en een lijst van 22 pagina's met korte beschrijvingen van geweldsuitbarstingen en familiedrama's in Engeland, Australië en de Verenigde Staten. Alle daders gebruikten psychiatrische medicatie, waren ervan aan het afkicken, of waren onder behandeling van een psychiater. De overeenkomsten met de Nederlandse familiedrama's en geweldsmisrijven zijn opvallend.  

Wij willen u hierbij verzoeken om politie en justitie in Nederland opdracht te geven om bij familiedrama's, en andere uitbarstingen van (zinloos) geweld te onderzoeken en vast te leggen of er sprake is van gebruik of afkick van psychiatrische middelen (en welke). Op deze manier komen er Nederlandse cijfers en gegevens beschikbaar voor evaluatie en voorlichting. Als politie en justititie deze gegevens al opnemen in hun rapportages dan willen wij u verzoeken deze te (laten) evalueren om vast te stellen hoe vaak psychiatrische middelen een rol hebben gespeeld bij geweldsmisdrijven in Nederland en om deze resultaten in het algemeen belang te publiceren.  

Hoogachtend,

Drs. Hanneke Teunisse

 

TWEEDE BRIEF AAN MINISTER DONNER.

Ministerie van Justitie T.a.v. Minister Donner Postbus 20301 2500 EH  Den Haag

Betreft: Link tussen psychiatrische medicatie en geweldsuitbarstingen

cc: Tweede Kamer Commissie voor Justititie

Amsterdam, 13 juli 2006

Geachte minister Donner,

In mijn brief d.d. 26-6-2006 verzocht ik u om een onderzoek in te stellen naar de relatie tussen psychiatrische medicatie en uitbarstingen van extreem (zinloos) geweld en familiedrama's in Nederland. Als bijlagen ontving u het rapport “27 Internationale waarschuwingen tegen psychiatrische medicatie” en een 22-pagina lange lijst met geweldsmisdrijven in het buitenland waarvan de daders psychiatrische middelen gebruikten.

In uw antwoord d.d. 5-7-2006 geeft u aan dat u het rapport met waarschuwingen tegen psychiatrische medicatie heeft doorgestuurd aan de minister van VWS. Onze hartelijke dank hiervoor.

U heeft hiermee echter nog geen antwoord gegeven op mijn verzoek om een onderzoek in te stellen naar de relatie tussen psychiatrische medicatie en uitbarstingen van extreem (zinloos) geweld en familiedrama's  in Nederland.

Graag ontvang ik zo spoedig mogelijk uw reactie op dit verzoek.

Hoogachtend, Drs. H. Teunisse-Bruinsma