VERZAMELDE MEDIA BERICHTEN 

 

 Psy, 13-02-08

Als een publieke service aangeboden door het Nederlands Comité voor de Rechten van de mens (NCRM)

 

EERSTE KAMER AKKOORD MET WIJZIGING WET BOPZ 

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met enkele wijzigingen van de Wet Bopz. Het wordt makkelijker om dwangbehandeling toe te passen. En de voorwaardelijke machtiging wordt beter uitvoerbaar.

 

     
 

Psychiater Remmers van Veldhuizen, directeur zorgontwikkeling van GGZ Noord-Holland-Noord en woordvoerder van de NVvP de vereniging van psychiaters, spreekt van een historische dag. 

Hij verwacht dat dit de laatste wijziging van de Bopz is voordat deze in zijn geheel wordt vervangen door een nieuwe behandelwet. ‘Regering en parlement lieten een brede consensus zien in het streven naar een nieuwe wet die de Bopz vervangt. Minister Klink zei niet meer te willen doormodderen met de Bopz en minister Hirsch Ballin gaf aan dat de hele wet vervangen gaat worden.’

 

Dwangbehandeling

De nieuwe wetswijziging crečert ruimere mogelijkheden om dwangbehandeling toe te passen tijdens een dwangopname. Tot nu toe kan dat niet als de patičnt in de kliniek geen gevaar oplevert. Hij kan behandeling blijven weigeren, wat soms resulteert in landurige opname, waarbij van behandeling amper sprake is.

behandeling onder dwang wordt nu mogelijk als patičnten daardoor sneller uit de kliniek ontslagen kunnen worden.

 

 

In de meeste landen worstelen geneesmiddelenautoriteiten met de enorme toename van het gebruik van ADHD-medicijnen. 

Naarmate er meer mensen medicijnen gaan gebruiken, wordt het belangrijker om een afweging te maken tussen voor- en nadelen. Tussen betere schoolprestaties en meer rust op school en thuis enerzijds, en gedragsveranderingen die ongewenst zijn (diefstal, druggebruik), groeibelemmering en eventuele hartproblemen anderzijds. Maar wie die afweging maakt, is de vraag. Mede dankzij geld van de makers van de medicijnen zijn alle artsen en ouders inmiddels experts op het gebied van ADHD.